k a r i n
b e n g t s o n

a r b e t e n
c v
k o n t a k t

Karin Bengtson
Älåkragatan 15, Venholm
598 40 Vimmerby

0492-10789
073 021 79 08
bengtson.karin@gmail.com

Försäljningsställen:
Kaolin, Stockholm
Egen verkstad, Vimmerby

Medlem i
Kaolin, Stockholm
Konsthantverkscentrum
KIF